Encountering Gorillas A Chronicle Of Discovery Exploitation Understanding And Survival - tuareg.tk

naczelne wikipedia wolna encyklopedia - wszystkie grupy o podanych nazwach naukowych s monofiletyczne a wi c stanowi klady a klasyfikacja kladystyczna odzwierciedla histori ewolucyjn danej grupy kolorem zaznaczono nazwy tradycyjne cz z nich oznacza grupy parafiletyczne